Trimite unui prieten

TURISMUL

Exportă PDF - TURISMUL Tipăreşte pagina - TURISMUL Trimite unui prieten - TURISMUL

 PUNCTE TARI• Aşezarea geograficǎ propice dezvoltǎrii turismului;
• Cadru natural deosebit şi bogat în resurse;
• Comuna este traversatǎ de râul Jijia şi afluenţii sǎi;
• Existenţa unei arii întinse de pǎduri;
• Posibilitatea de a face trasee turistice;
• Posibilitatea practicǎrii tuturor formelor de turism.
 PUNCTE SLABE• Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone reduse;
• Insuficienţa locurilor de cazare;
• Pregǎtire profesionalǎ de slabǎ calitate în domeniul serviciilor turistice;
• Lipsa de preocupare a cetǎţenilor;
• Lipsa resurselor financiare ale autoritǎţlor locale privind conservarea mediului;
• Inexistenţa unor forme de promovare a comunei pentru creşterea numǎrului de turişti pe teritoriul acesteia.
 OPORTUNITĂŢI• Îmbunǎtǎţirea condiţiilor infrastructurii fizice şi de utilitǎţi;
• Încurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic, sanitar);
• Disponibilitatea unor resurse suplimentare posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finanţare ale U.E.;
• Concesionare de clǎdiri şi terenuri;
• Sprijin logistic, consultanţǎ şi facilitǎţi fiscale din partea Consiliului Local.
 AMENINŢĂRI• Reacţia redusǎ a mediului local la schimbǎrile şi provocǎrile actuale, conducând la scǎderea competitivitǎţii teritoriului     comeni în favoarea altor teritorii considerate mai interesante de cǎtre turiştii şi posibilii investitori;
• Nepromovarea zonei pentru atragerea turiştilor.