Trimite unui prieten

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Exportă PDF - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Tipăreşte pagina - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Trimite unui prieten - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 PUNCTE TARI • Existenţa unui dispensar uman în comunǎ;
• Ponderea populaţiei cu nevoi de asistare este micǎ;
• Informare operativǎ cu privire la formele de ajutor de stat;
• Program de finanţare guvernamental.
 PUNCTE SLABE• Dotarea precarǎ a dispensarului uman;
• Lipsa unui punct farmaceutic;
• Serviciile acordate sun afectate de bugetul insuficient;
• Fonduri insuficiente destinate asistenţei medicale;
• Sistemul de ajutor social nu încurajeazǎ reintegrarea activǎ;
• Populaţia activǎ a migrat în strǎinǎtate şi copiii au ramas cu bunici sau la rude;
• Personal insuficient pentru asistenţǎ socialǎ;
• Societatea civilǎ insuficient implicatǎ;
• Informare insuficientǎ cu privire la alte fonduri sociale.
 OPORTUNITĂŢI• Amenajarea şi dotarea corespunzǎtoare a dispensarelor umane;
• Înfiinţarea punctelor farmaceutice;
• Promovarea principiilor naturiste;
• Programe complexe de urmǎrire a stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei;
• Programe consistente destinate asistenţei sociale reale;
• Dezvoltarea economicǎ a localitǎţii va permite mǎrirea fondurilor destinate asistenţei sociale;
• Politica socialǎ susţinutǎ din partea U.E.
 
 AMENINŢĂRI• Reacţie nefavorabilǎ la sistemul de norme sanitare impuse;
• Costurile ridicate pot conduce la renunţarea dotǎrilor;
• Pragul de rentabilitate depinde de numǎrul de persoane active asistate;
• Politici de specializare zonalǎ a centrelotr de asistenţǎ sanitarǎ.