Trimite unui prieten

RESURSE UMANE –PIAŢA MUNCII

Exportă PDF - RESURSE UMANE –PIAŢA MUNCII Tipăreşte pagina - RESURSE UMANE –PIAŢA MUNCII Trimite unui prieten - RESURSE UMANE –PIAŢA MUNCII

 PUNCTE TARI• Populaţie echilibratǎ;
• Forţǎ de muncǎ disponibilǎ pe mai multe categorii;
• Rata infractionalitǎţii extrem de redusǎ;
 PUNCTE SLABE• Spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane;
• Adaptarea mai lentǎ a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbǎrile şi provocǎrile lumii actuale, în general, şi la     fenomenul mobilitǎţii şi reconversiei profesionale, în special;
• Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi strǎinǎtate, mai cu seama a celor cu pregǎtire profesionalǎ înaltǎ;
• Capacitatea financiararǎ relativ scǎzutǎ a locuitorilor zonei.
 OPORTUNITĂŢI• Posibilitatea accesǎrii unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesionalǎ şi crearea de noi       locuri de muncǎ pentru şomeri;
• Fondurile comunitare puse la dispoziţie dupǎ ianuarie 2007 în domeniul social;
• Existenţa strategiei naţionale antisǎrǎcie;
• Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativǎ;
• Gradul redus de ocupare profesionalǎ, deci potenţial important al forţei de muncǎ locale, la salarii competitive la nivel     regional;
• Gradul relativ redus de inadaptare socialǎ a locuitorilor comunei;
• Implicarea autoritǎţilor locale în problemele comunitǎţii.
 
 AMENINŢĂRI• Scǎderea numǎrului persoanelor calificate prin ieşirea acestora din viaţa activǎ;
• Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi;
• Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în       perspectivǎ;
• Estomparea tradiţiilor locale odatǎ cu trecerea timpului.