Trimite unui prieten

Resurse Umane

Exportă PDF - Resurse Umane Tipăreşte pagina - Resurse Umane Trimite unui prieten - Resurse Umane

Populaţia
Comuna Andrieşeni are 4680 de locuitori, iar structura populaţiei este reprezentatǎ în tabelul cu datele demografice de mai jos:

Populaţia activǎ 3105 
Populaţia inactivǎ  145
Copii preşcolari, şcolari  780 
Pensionari 650

 

Piaţa muncii
În comuna Andrieşeni piaţa muncii este evidenţiatǎ prin prezenţa diverselor specializǎri în agriculturǎ, comerţ, construcţii etc. Structura pe domenii este prezentatǎ în tabelul de mai jos:

 DOMENIU NUMAR 
 Agriculturǎ   1520
 Comerţ  102
 Construcţii  328
 Sǎnǎtate  12
 Învǎţǎmânt   78
 Alte domenii   1065

 

Servicii sociale/ Asociaţii/ Fundaţii/ Instituţii
Consiliul local şi primarul comunei, ca autoritǎţi publice locale, au datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare şi derulare a programelor sociale.
Pentru acasta, administraţia localǎ, chiar dacǎ nu dispune de un compartiment specialzat de asistenţǎ socialǎ, unul din angajaţii primǎriei are printre alte atribuţii şi pe aceea de asistent social.