Trimite unui prieten

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

Exportă PDF - EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ Tipăreşte pagina - EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ Trimite unui prieten - EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

 PUNCTE TARI

 • Existenţa a cinci şcoli şi şase grǎdiniţe;
 • Existenţa unui cǎmin cultural;
 • Existenţa bisericilor în fiecare sat.

 PUNCTE SLABE • Populaţia şcolarizaţa în învǎţǎmântul primar şi gimnazial este diminuatǎ datoritǎ scǎderii demografice a populaţiei;
 • Insuficienţa cuprinderii şcolarilor în învǎţǎmântul liceai datoritǎ inexistenţei unu liceu în comunǎ;
 • Nivelul relativ redus al pregǎtirii şcolareşi, respectiv, profesionale a majoritǎţii locuitorilor comunei.
 OPORTUNITĂŢI • Reabilitarea şi modernizarea şcolilor;
 • Reabilitarea şi modernizarea cǎminelor culturale;
 • Amenajarea de spaţii verzi;
 • Construirea unei baze sportive, teren de minifotbal şi tenis de câmp;
 • Amenajarea şi dotarea unui centru de joacǎ şi recreere pentru copiii comunei.
 AMENINŢĂRI • Scǎderea gradului de instrucţie şcolarǎ a populaţiei tinere;
 • Scǎderea natalitǎţii datoritǎ nesiguranţei zilei de mâine;
 • Creşterea negativǎ a sporului migratoriu;
 • Accentuarea procesului de îmbǎtrânire a populaţiei.