Trimite unui prieten

Agricultura, silvicultura şi dezvoltare ruralǎ

Exportă PDF - Agricultura, silvicultura şi dezvoltare ruralǎ Tipăreşte pagina - Agricultura, silvicultura şi dezvoltare ruralǎ Trimite unui prieten - Agricultura, silvicultura şi dezvoltare ruralǎ

Agricultura

Economia a fost şi este bazatǎ pe agriculturǎ care are condiţii naturale foarte bune (clima, soluri fertile). Suprafaţa totalǎ a comunei este de 9249 ha din care terenul arabil ocupa 5762 ha.

CATEGORIASUPRAFAŢA (ha)
 Teren arabil 5762 
 Pǎşune   2210
 Pǎdure 410
 Vii 154 
 Livezi 10
 Luciu de apǎ 35
 Suprafaţa totalǎ   9249

Principala activitate care se deruleazǎ pe teritoriul administrativ al comunei Andrieşeni este legatǎ direct de resursele din acest teritoriu.

 

Producţia vegetalǎ

În comuna Andrieşeni se cultivǎ în special porumb, grâu şi floarea soarelui, se practicǎ legumicultura însǎ nu pe o suprafaţǎ foarte extinsǎ, doar 99 ha.

 CULTURA  SUPRAFEŢE CULTIVATE ANUL TRECUT (ha)
 Porumb 1793 
 Grâu 847
 Floarea soarelui  600
 Rapiţǎ  260
 Orz 10 
 Orzoaicǎ 30
 Soia 290
 Lucernǎ 180
 Legume diverse 99 
 Pepeni verzi şi galbeni  22  

 

Zootehnia

Locuitorii comunei Andrieşeni se îndeletnicesc şi cu creşterea animalelor. Efectivul de animale pe categorii în comuna Andrieşeni se prezintǎ astfel:

CATEGORIA  NUMĂR
 Pǎsǎri 22300
 Bovine 1412 
Caprine  450 
Ovine  5760 
 Porcine 1820
 Cabaline 735 
 Familii de albine  580

Pentru o mai bunǎ dezvoltare a zootehniei sunt necesare înfiinţarea unor centre de procesare a laptelui, unor abatoare pentru sacrificarea animalelor şi asigurarea pieţei de desfacere a produselor finite. Toate acestea sunt legate strict de dezvoltarea infrastructurii.

 

Silvicultura

Zona împǎduritǎ deţinutǎ de comuna Andrieşeni se întinde pe o suprafaţǎ de 410 ha şi se compune din pǎduri de conifere şi pǎduri de foioase. Sunt prezente plante medicinale ca: potbalul, tǎtǎneasa, muşeţelul, sunǎtoarea şi se pot culege muguri de pin, fructe de pǎdure, mǎceşe, cǎtinǎ albǎ, cireşe amare, resurse oferite de naturǎ care, în viitorul apropiat, pot fi valorificate controlat.

 

Pomicultura, viticultura, legumicultura

În comuna Andrieşeni în ciuda terenurilor care se preteazǎ acestor culturi, sectoarele menţionate sunt slav dezvoltate datoritǎ costurilor mari pe hectarul cultivat şi datoritǎ lipsei unei pieţe de desfacere care sǎ satisfacǎ atât cerinţele producǎtorilor, cât şi cerinţele cumpǎrǎtorilor.

 

Piscicultura

Suprafaţa pe care o ocupǎ luciul de apǎ însumeazǎ 35 ha. Aceasta poate constitui un pas spre dezvoltarea turismului de agrement.