Inchide

Trimite unui prieten

Istoricul localității

Exportă PDF - Istoricul localității Tipăreşte pagina - Istoricul localității Trimite unui prieten - Istoricul localității

Ansamblul cadrului natural a favorizat prezenţa grupurilor umane încǎ din paleolitic. Prezenţa continuǎ cu mici modificǎri de vatre, poate fi descifratǎ pe baza numeroaselor mǎrturii de ordin arheologic. Asemenea descoperiri au fost fǎcute în diverse alte locuri descrise în mai multe lucrǎri: „Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi", autor Alexandru Obreja, „Vatra satului" I şi II - Andrieşeni - aşezare din epoca neoliticǎ, a bronzului şi din prima epocǎ a fierului. Sporadic a fost descoperitǎ şi ceramicǎ din sec. III-IV şi XVII-XVIII, precum şi monede feudale.
În satul Glǎvǎneşti se dinsting patru rezervaţii arheologice, şi anume:

  • „La Iaz", aşezare din epoca neolitica (cultura Cucuteni) şi a bronzului;
  • „La bulgǎrie", aşezare din epoca bronzului (cultura nouǎ);
  • „Şesul Jijiei",aşezare din epoca neolitica şi a migraţiilor;
  • „Pe şes", aşezare din epoca migraţiilor.

În satul Buhǎieni avem:

  • „La cimitir" unde s-au gǎsit fragmente ceramice Cucuteni B şi Hallstatt;
  • „Helmut cel Mare" unde s-a descoperit un mormânt cu un inventar bogat, alcǎtuit din diademǎ din foaie de aur cu pietre granat şi o brǎţarǎ din aur, ambele aflate acum la Muzeul de Istorie al României;
  • „La Budǎi", fragmente ceramice si amfore romane;
  • „La Mǎnǎstire", pe terenul fostului I.A.S. s-au gasit fragmente ceramice cu aspect hallstattian târziu.

Atestarea documentarǎ a satului Andrieşeni apare menţionatǎ pentru prima datǎ într-un document din anul 1587 prin care voievodul Petru Şchiopu întǎreşte nepotilor lui Mihul Andrieşanu a treia parte din satul Andrieşeni de pe Jijia. Lângş satul Andrieşeni este menţionatǎ în mai multe documente existenţa localitǎţii Berehoieşti „unde exista heleşteu şi vad de moarǎ". Întru-un document din 1668-1669 este amintit martorul „Popa Miron din Berehoieşti", iar într-un alt act din 9 noiembrie 1671 este amintit vornicul Istrat din Berehoieşti.
În descursul timpului actualele sate componente ale comunei Andrieşeni au facut parte din diferite forme şi unitǎţi administrative. Astfel, la sfarşitul sec. XIX satul Andrieşeni facea parte din comuna Epureni -plasa Turia, judeţul Iaşi. Prin 1937 satele Glǎvǎneştii Noi si Glǎvǎneştii Vechi formau o comuna aparte.

În perioada 1950-1957 componenţa comunei Andrieşeni era identicǎ cu cea actualǎ.
În anul 1957 satele Spineni, Epureni şi Fântânele formau comuna Spineni, pentru ca în anul 1968 sǎ se revinǎ la situaţia din 1950 identicǎ cu situaţia actualǎ.