Inchide

Trimite unui prieten

Infrastructura

Exportă PDF - Infrastructura Tipăreşte pagina - Infrastructura Trimite unui prieten - Infrastructura

Infrastructura de tranport
Principalele cǎi de acces în comunǎ sunt: DN24C, DJ282B, DJ282C, DC3. Oraşele importante apropiate: Iaşi la o distanţǎ de 60 km.
Distanţa din centrul comunei pânǎ la:

  • DN282B - 30km;
  • Gara Vlǎdeni - 18km;
  • Benzinǎrie - 6km;
  • Aeroport Iaşi - 70km;
  • Port Galaţi - 320km.

 

Alimentare cu energie electricǎ
Alimentarea cu energie electricǎ a comunei Andrieşeni este realizatǎ întru-un procent de 95%. Printre prioritǎţile Consiliului Local Andrieşeni pentru perioada 2007-2013 se numarǎ un proiect privind montarea unui post de transformare în vederea îmbunǎtǎţirii parametrilor curentului electric. Deasemeni, se doreşte şi reabilitarea reţelei de iluminat public.

 

Alimentarea cu apǎ
În preent în comuna Andrieşeni existǎ un sistem centralizat de alimentare cu apǎ realizat prin programul SAPARD în anul 2005 în procent de 75%.

 

Canalizarea
Comuna Andrieşeni nu deţine un sistem de canalizare a apeloc uzate de la gospodǎrii, agenţi economici şi obiective social-culturale. În prezent apele uzate se evacueazǎ în bazine vidanjabile sau latrine uscate.

 

Alimentarea cu gaze
Comuna Andrieşeni nu este racordatǎ la reţeaua de gaz metan. Magistrala de gaz se aflǎ la o distanţǎ de 40km (Hârlǎu).

 

Telefonie, cablu TV şi internet

Serviciile de telefonie fixǎ au o arie de acoperire de 40%, telefonia mobilǎ 70% existând arii neacoperite de semnal. Recepţia posturilor de televiziune se face într-un procent de 0% din suprafaţa comunei. Internetul ocupǎ şi el un procent destul de limitat de 10% din suprafaţa comunei.

 

Drum asfaltat
Drumurile asfaltate sunt în general reprezentate de drumurile naţionale, judeţene.

 

Sǎnǎtate
În prezent serviciile medicale sunt asigurate de un dispensar uman în satul Andrieşeni. Cosiliul local Andrieşeni considerǎ ca prioritate pentru perioada 2007-2013 reabilitarea şi dotarea corespunzǎtoare.

 

Mediu
Depozitarea guinoaielor în locuri neamenajate dǎ un aspect dezolant adǎugându-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul cǎ se accelereazǎ procesul de eroziune, surpǎri, prǎbuşiri, prin defrişarea vegetaţiei subarboricole şi erbacee, cât şi prin sǎpǎturile fǎcute pentru a folosi material în construcţii.